CZŁONEK RADY NADZORCZEJ - EGEN S.A.
<span>20 lat</span> <span>doświadczenia</span> <span>NA RYNKU</span>
20 lat doświadczenia   NA RYNKU
Sprawdź ofertę
<span>PONAD 200</span> <span>RENOMOWANYCH </span> <span>dostawców</span>
PONAD 200 RENOMOWANYCH    dostawców
Sprawdź ofertę
<span>szeroki</span> <span>i różnorodny</span> <span>ASORTYMENT</span>
szeroki i różnorodny   ASORTYMENT
Sprawdź ofertę
<span>Poznaj</span> <span>nasze</span>  <span>nowe kolekcje</span>
Poznaj nasze    nowe kolekcje
Sprawdź ofertę

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Zakres obowiązków:
• uczestnictwo w kreowaniu polityki finansowej firmy i jej strategicznych celów,
• badanie ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz sprawozdań finansowych pod kątem rzetelności i jasności przedstawionych danych,
• ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe,
• nadzór nad płynnością finansową firmy i aktywny udział w ustalaniu i realizacji jej polityki finansowej,
• doradztwo w zakresie optymalizacji źródeł finansowania działalności spółki i podatków w długim horyzoncie czasowym,
• nadzór nad pracą zarządu.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• kilkuletnie doświadczenie jako członek rady nadzorczej,
• preferowane kilkuletnie doświadczenie na stanowisku dyrektora finansowego, dyrektora controllingu,
• szerokie doświadczenie w zarządzaniu finansami, oraz bardzo dobra znajomość controllingu w środowisku handlowym,
• doświadczenia związane z wyborem, wdrażaniem i posługiwaniem się zintegrowanymi narzędziami informatycznymi,
• umiejętność sporządzania kalkulacji oraz analiz finansowych,
• asertywność oraz wysokie umiejętności interpersonalne i analityczne.

Mile widziane:
• posiadanie uprawnień doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, radcy prawnego lub adwokata.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: praca@egen.pl