Projekty europejskie - EGEN S.A.
<span>Poznaj</span> <span>nasze</span>  <span>NOWE KOLEKCJE</span>
Poznaj nasze    NOWE KOLEKCJE
Sprawdź ofertę
<span>Szeroki</span> <span>i różnorodny</span> <span>ASORTYMENT</span>
Szeroki i różnorodny   ASORTYMENT
Sprawdź ofertę
<span>25 lat</span> <span>doświadczenia</span> <span>NA RYNKU</span>
25 lat doświadczenia   NA RYNKU
Sprawdź ofertę
<span>PONAD 200</span> <span>RENOMOWANYCH </span> <span>dostawców</span>
PONAD 200 RENOMOWANYCH    dostawców
Sprawdź ofertę

Projekty europejskie

Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji EGEN SPÓŁKA AKCYJNA

EGEN SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt pt. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji EGEN SPÓŁKA AKCYJNA” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa 1: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) związanego z wprowadzeniem płytek ceramicznych EGEN na nowe rynki zagraniczne, co wpłynie na zwiększenie aktywności gospodarczej firmy i wzmocnienia pozycji EGEN na rynku międzynarodowym w wymiarze adekwatnym do możliwości oraz potencjału firmy.

Efektem projektu będzie wzrost sprzedaży produktów EGEN, zbudowanie stałej obecności produktów oraz świadomości marki EGEN na wybranym rynku zagranicznym.

Wartość projektu ogółem: 504 849,05 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 427 700,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 342 160,00 PLN


 

Budowa platformy B2B umożliwiającej automatyzację procesów biznesowych zachodzących pomiędzy EGEN S.A. a Partnerami Biznesowymi

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie - Dotacje na innowacje - Inwestujemy w przyszłość.